hem tjänster vilka är keylinx? nyheter jobba hos oss :) kontakta

a:IMD är ett automatiserat koncept för mätning, insamling, visualisering och debitering av uppmätta förbrukningar. Systemet är öppet och leverantörs-oberoende.

Insamling av data

All förbrukningsdata samlas in lokalt vid anläggningen i våra Collectorer som buffrar all data vid eventuella driftstörningar i nätet så att ingen data går förlorad. Överföringen till databas och analysverktyg sker krypterat, all mätdata kvalitetssäkras och övervakas.

Lokalt
Vår programvara kan installeras i fastighetsägarens befintliga IT-miljö, fastighetsägaren har full kontroll över insamlingen och äger själv hela systemet, ingen licenskostnad tillkommer och ingen data behöver skickas över öppet internet. Detta ger högsta möjliga driftsäkerhet och ger full kontroll över mätinsamlingen för fastighetsägaren.

I molnet
Vi erbjuder även molnlagring av all data i drift- och informationssäkra serverhallar, likväl som molntjänster för analysverktyg och integrering mot debitering och andra system.

vattenkran
lamps

Integration för energieffektivisering

Mätdatan är värdefull och bör användas i fastighetens styrsystem för optimering av bland annat värme och ventilation. a:IMD kommunicerar med öppna protokoll och kan integreras i befintliga fastighetssystem för att hitta och åtgärda energibovar och optimera fastighetens installationer, samt för att styra dessa optimalt. Det kan till exempel handla om att optimera värmekurvor eller anpassa ventilation efter inomhusbehov.

Visualisering

Varje hyresgäst följer upp sin egen förbrukning till exempel via a:IMD-hyresgästappen eller FastSens kundportal, samt via fakturan. Mätvärden och statistik kan integreras i fastighetsägarens redan befintliga kundportaler.

Fastighetsägaren kan följa upp förbrukningar över hela områden, i enskilda fastigheter, för enskild hyresgäst ända ner till enskild mätare.

Larm och övervakning

Alla mätare övervakas för att det skall gå snabbt att åtgärda fel. a:IMD övervakar så att rimliga mätvärden samlas in, larmar vid eventuella mätarfel, larmar vid åverkan, varnar om förbrukningsmönster hastigt förändras m.m. Larm och larmgränser är konfigurerbara efter fastighetsägarens behov.

Hyresgäst-App

I hyresgästappen får hyresgästen en översiktlig såväl som detaljerad statistik över sitt användande, och kan bland annat se historiskt om förbrukningar ökar eller minskar. I appen får hyresgästen även information om nästa tvättstugebokning samt information om sin användning av tvättstugeutrustning och annat användande. Via a:IMDs hyresgäst-app kan man även utföra bokning av tvättstugor och andra gemensamma tillgångar såsom gästbostad, föreningslokal, pingisrum m.m.

Debitering

a:IMD integreras i befintligt ekonomisystem, vi levererar datafiler till de flesta ekonomisystem. Datan märks med rätt identitet och överförs utan arbetsinsats för fastighetsägaren. Mätvärden kvalitetssäkras alltid för att garantera att rätt förbrukning debiteras hyresgästen. 

tvätt

Tvättstugebokning och debitering

Hyresgästen kan boka tvättstuga via smartphone, dator, surfplatta, eller en gemensam digital bokningstavla vid tvättstugan.

Passagesystem kan installeras så att access till tvättstugan låses till den/de hyresgäster som har en aktiv bokning.

Debitering sker automatiskt för varje enskild tvättmaskin, torkmaskin, mangel eller annan utrustning som en hyresgäst använder. Systemet fungerar oberoende av vilka maskiner som installeras i tvättstugan. Debiteringen kan bestämmas för antal körda maskiner, alternativt utefter faktiskt uppmätt energi- och mediaförbrukning. 

Laddstolpar och annan användning

a:IMD kan även användas för att boka,  debitera och följa upp hyresgästernas användning av andra installationer, såsom laddstolpar till elbilar, gästbostad, gemensam-lokaler m.m.

Systemet är öppet och fritt anpassningsbart efter fastighetsägarens behov

Fördelar med a:IMD

  • Öppet och flexibelt system som är fabrikatsoberoende, fungerar med alla Mbus-mätare.
  • Helt automatiserat, minimal arbetsinsats för fastighetsägaren.
  • Få statistik per hyresobjekt, fastighet eller område
  • Integration med redan befintliga system, såsom ekonomisystem, hyresgästportal, energisystem, fastighetens styr- och regler (SCADA/PLC) m.m.
  • Ökad boendekvalitet för hyresgäster som uppmärksammas om och kan påverka sin energianvändning och kostnad.