Hem Nyheter / Blog Tjänster Case Personer Om Keylinx Kontakta
28 Apr 2021

IoT phone home

Rubrikens referens till 80 talfilmen E.T. har ingen djupare mening, mer än att E.T. likt IoT är strandsatt långt bort och behöver ett sätt att kommunicera hem.

Det pratas mycket om IoT (Internet of Things) och vi ser större och större tillämpningar. När det gäller IoT så är det ju i grund och botten insamling av data från distribuerade sensorer placerade i närheten av det som skall mätas, all All IoT är givetvis inte sensorer, men en stor del är, mer om detta vid ett annat tillfälle. Det finns redan i konceptstadiet av ett IoT projekt ett val att göra är det kommer till de sensorer som skall användas. En sensor kan vara aktiv eller passiv och de lämpar sig till olika syften.

För att definiera vad som skiljer en aktiv sensor från en passiv kan vi använda oss av en SMHI metafor:

Du jobbar åt SMHI och ansvarar för en väderstation, meteorologen som ansvarar för prognosen ringer dig och frågar hur många grader din termometer visar, du är en passiv sensor.
Om det i stället är så att du varje dag kl.  03:00, 06:00, 09:00, 12:00, 18:00, 21:00, 24:00 läser av termometern och sedan ringer meteorologens telefonsvarare och rapporterar klockslag och temperatur så är du en aktiv sensor.

Fördelen med en aktiv sensor är att den själv periodvis, vaknar, läser en mätpunkt och ”ringer hem” resultatet. Det innebär att serversidan av systemet inte belastas med att gå igenom listor med sensorer som sedan kontaktas för att samla in värden. Samtliga sensorer kan samla in värden vid samma tidpunkt och jämförelser mellan sensorers värden blir mer korrekta då mättidpunkten inte skiljer sig (nämnvärt) i tid. En annan fördel är att när en sensor ”ringer hem” så slipper man oftast problem med att navigera genom nätverk då port 80 oftast är öppen ut. Denna typ av sensor är också mycket strömsnåla och lämpar sig bäst om sensorn skall drivas på batteri.

Nackdelen med en aktiv sensor är att det är svårt att reagera snabbt på avvikelser. Det är svårt att visa realtidsavläsningar. Det är inte lämpligt att använda aktiva sensorer om syftet med avläsningarna är övervakning med snabb åtgärd.

En aktiv sensor är bäst lämpad i system där man vill se trender, skapa grafer, läsa av förbrukning och dra slutsatser över tid.

Fördelen med en passiv sensor är att den ger ett distinkt mätvärde precis vid den tidpunkt man efterfrågar det. Det gör att man, när man aktivt övervakar processer samtidigt som de sker, snabbt kan reagera på avvikelser. Man behöver inte vänta på värden.

Nackdelen med en passiv sensor är att ju fler sensorer som man använder till ju mer ”oprecis” blir beräkningar. När många sensorer är inblandade för ett beräkna ett svar, så kräver reaktiva sensorer att man använder bandbredd och processorkraft av en centralt placerad enhet för att hämta in värden, ju fler sådana läsningar man behöver göra ju mer förskjuten i tid kommer mätvärdena vara.

En passiv sensor är bäst lämpad i system med färre antal sensorvärden som används för att monitorera beräkna och presentera ett resultat.

Det man behöver fundera på när man bestämmer sig för vilken typ av sensorer man skall använda är om syftet med systemet är reaktivt (övervakning/åtgärd) eller om syftet är analytiskt/trender (grafer och kurvor över tid). Vid reaktiva system passar en passiv sensor bättre, vid analytiska system passar en aktiv sensor bättre. Man behöver ju också ta i beaktande om sensorn kommer ha tillgång till ström via nät eller batteri.

Utöver detta initiala beslut finns ju många fler frågeställningar man behöver tänka över tidigt i ett IoT projekt, så som; datamängder, nätverksproblematik, köbildning, felhantering, loggning, larm, inläsningskontinuitet, riktvärden och mycket mer.

Keylinx har erfarenhet av stora IoT projekt och hjälper gärna er med strategi, arkitektur och utveckling.

Claes Ylving