home services who are we? news join us :) contact

a: IMD is an automated concept for measuring, collecting, visualizing and debiting measured consumption. It is an open system and supplier-independent. 

Gathering of Data

All usage data is collected locally at the facility by our Collectors which buffers all data in case of any malfunction in the network to prevent data loss. The transfer to database and analysis tools is encrypted, all measurement data is quality assured and monitored. 

Locally
Our software can be installed in the property owner's existing IT environment, the property owner has full control over the collection and owns the entire system, no license fee is added and no data is required to be sent over the open internet. This provides the highest possible operational reliability and gives full control over the measurement collection for the property owner.

Cloud
We also provide cloud storage of all data in secured operational and information server halls, as well as cloud services for analysis tools and integration with debit and other systems. 

vattenkran
lamps

Energy effeciency integration

The measured data is valuable and should be used in the property's control system for optimization of heat and ventilation. a:IMD communicates with open protocols and can be integrated into existing real estate systems to find and fix energy bills and optimize the property's installations, as well as optimally manage them. For example, it may be about optimizing heat curves or adjusting ventilation according to indoor needs.

Visualization

Each tenant follows up on his own consumption, for example via a:IMD-tenant app or FastSens customer portal, as well as via the invoice. Measurement values and statistics can be integrated into the property owner's existing customer portals.

The property owner can monitor usage across areas, in individual properties, for individual tenants right down to individual meters.

Larm och övervakning

Alla mätare övervakas för att det skall gå snabbt att åtgärda fel. a:IMD övervakar så att rimliga mätvärden samlas in, larmar vid eventuella mätarfel, larmar vid åverkan, varnar om förbrukningsmönster hastigt förändras m.m. Larm och larmgränser är konfigurerbara efter fastighetsägarens behov.

Hyresgäst-App

I hyresgästappen får hyresgästen en översiktlig såväl som detaljerad statistik över sitt användande, och kan bland annat se historiskt om förbrukningar ökar eller minskar. I appen får hyresgästen även information om nästa tvättstugebokning samt information om sin användning av tvättstugeutrustning och annat användande. Via a:IMDs hyresgäst-app kan man även utföra bokning av tvättstugor och andra gemensamma tillgångar såsom gästbostad, föreningslokal, pingisrum m.m.

Debitering

a:IMD integreras i befintligt ekonomisystem, vi levererar datafiler till de flesta ekonomisystem. Datan märks med rätt identitet och överförs utan arbetsinsats för fastighetsägaren. Mätvärden kvalitetssäkras alltid för att garantera att rätt förbrukning debiteras hyresgästen. 

tvätt

Tvättstugebokning och debitering

Hyresgästen kan boka tvättstuga via smartphone, dator, surfplatta, eller en gemensam digital bokningstavla vid tvättstugan.

Passagesystem kan installeras så att access till tvättstugan låses till den/de hyresgäster som har en aktiv bokning.

Debitering sker automatiskt för varje enskild tvättmaskin, torkmaskin, mangel eller annan utrustning som en hyresgäst använder. Systemet fungerar oberoende av vilka maskiner som installeras i tvättstugan. Debiteringen kan bestämmas för antal körda maskiner, alternativt utefter faktiskt uppmätt energi- och mediaförbrukning. 

Laddstolpar och annan användning

a:IMD kan även användas för att boka,  debitera och följa upp hyresgästernas användning av andra installationer, såsom laddstolpar till elbilar, gästbostad, gemensam-lokaler m.m.

Systemet är öppet och fritt anpassningsbart efter fastighetsägarens behov

Fördelar med a:IMD

  • Öppet och flexibelt system som är fabrikatsoberoende, fungerar med alla Mbus-mätare.
  • Helt automatiserat, minimal arbetsinsats för fastighetsägaren.
  • Få statistik per hyresobjekt, fastighet eller område
  • Integration med redan befintliga system, såsom ekonomisystem, hyresgästportal, energisystem, fastighetens styr- och regler (SCADA/PLC) m.m.
  • Ökad boendekvalitet för hyresgäster som uppmärksammas om och kan påverka sin energianvändning och kostnad.