App

Mobil närvaro

Idag är man mer på språng än någonsin tidigare, men bara för att man inte befinner sig på kontoret med tillgång till hela infrastrukturen, betyder det inte att man inte har behovet.

Historiskt dyrt

För att bygga ett system som kan användas av alla så har man historiskt behövt bygga minst två separata system, ett för Iphone och ett för Android. I dag växer även Windows Phone i marknadsandelar. Det har bidragit till att det varit dyrt att bygga mobilt.

Keylinx erbjuder iPhone, Android och Windows Phone

Keylinx använder den senaste tekniken för att med låg resursåtgång bygga till alla tre plattformar.

Användningsområden

Hittills har många valt att bygga enkla mobila appar i marknadsföringssyfte. Vi ser nu en högre andel av nytta i dessa. Allt från att man gör beställningar och bokningar till kopplingar i affärsprocesser.

Kostnadsfri uppskattning

Keylinx AB erbjuder alltid alla en kostnadsfri uppskattning. För att hjälpa våra kunder att fatta väl avvägda investeringsbeslut uppskattar vi, baserat på era krav, arbetsinsatsen för ett genomförande.