Web

Man pratar om att man bara har en chans att göra ett första intryck, i allt större utsträckning idag är din web det första en kund ser, vikten av att ha relevant information – förpackat på ett snyggt och lättöverskådligt sätt, har därför aldrig varit viktigare.

En förutsättning för att man skall uppnå ett bra första intryck är att det är lätt; lägga till ny relevant information och ta bort inaktuell.

Vi på Keylinx arbetar för att detta ska vara så enkelt för våra kunder som det möjligen kan vara. Vi arbetar med ett publiceringssystem (dnnsoftware.com) som vi har lång erfarenhet av.

Full kontroll

Keylinx konverterar er vision till en modern och responsiv internetnärvaro, där ni har full kontroll över design och funktion.

Enkelhet

Om web ligger långt från kärnverksamheten, och hotar att ta mycket energi och tid i anspråk som inte finns så använder ni er av vår expertis. Tillsammans går vi igenom logotyper, färgkombinationer, typsnitt, linjer. Om ni vill så skapar vi unika designer endast för er, och det enda ni behöver göra är att välja den som passar er bäst.

Snabbt och kostnadseffektivt

Alla organisationer behöver inte ha unik funktionalitet i sin internetnärvaro, Keylinx har färdiga förslag som vi modifierar med er färgskala och er logotyp.

En levande web – all inclusive

Om din web innehåller samma information varje gång den besöks, så är den designad för att ge ett första intryck, och enbart det.

Om man vill använda sin web för att skapa en relation med besökaren och i längden generera något mer (försäljning, informationsspridning mm) så krävs att informationen hela tiden är uppdaterad och föränderlig. Det är vår erfarenhet att det är svårt att hitta tiden till att uppdatera/ta bort/lägga till information. Våra webmaster-kunder, behöver inte veta något om hur deras Web fungerar. De behöver heller aldrig lägga tid på att uppdatera sin Web, de skickar enbart en begäran till vårt ärendesystem, så sköter vi allt åt dem.

Indra - Webhotell

För att göra det ännu enklare för dig, så erbjuder vi även alla kunder plats på vårt Webhotell. Där blir er web övervakad med hjälp av Indra, vårt system för att förhindra att din web-plats skulle vara onåbar.

Kostnadsfri uppskattning

Keylinx AB erbjuder alltid alla en kostnadsfri uppskattning. För att hjälpa våra kunder att fatta väl avvägda investeringsbeslut uppskattar vi, baserat på era krav, arbetsinsatsen för ett genomförande.