INDRA – affärskritiska tjänsters beskyddare

Det finns i alla organisationer tjänster som måste vara pålitliga och tillgängliga, det kan handla om en web-sida, en e-handel, databas, eller webtjänst. Indra är ett system designat för att leverera tre tjänster: övervakning, larm, åtgärd

Övervakning

Indra kan övervaka, i princip vad som helst. Vanligt övervakade tjänster är databas, webtjänst eller web. Indra samlar också in statistik och kan i längden identifiera belastningstoppar och förutse driftproblem.

Larm

Om en övervakad tjänst slutar att fungera, svarar på fel sätt eller börjar visa tecken på belastningsproblem så larmar indra på flera olika sätt. (email, sms, övervakningssida eller via API)

Åtgärd

När Indra upptäcker en driftstörning så kan systemet i vissa fall automatiskt åtgärda problemet. Åtgärdsprotokollet är olika för olika tjänster och kan även skräddarsys vid behov.

Standardtjänster

De standardtjänster som kan övervakas med en standardinstallation av Indra är:

  • Databas
  • WCF Tjänster (Heartbeat, DeepScan)
  • Webtjänster (Heartbeat, DeepScan)
  • IIS (Internet Information Service)
  • Server Events

Unika behov

Indra är designat med unika tjänster i åtanke. Indra har en Plug-n-Play arkitektur, det medför att det är enkelt att designa en plugin så att Indra snabbt påbörja övervakning även utefter unika tjänsters speciella egenskaper.

Kostnadsfri uppskattning

Keylinx AB erbjuder alltid alla en kostnadsfri uppskattning. För att hjälpa våra kunder att fatta väl avvägda investeringsbeslut uppskattar vi, baserat på era krav, arbetsinsatsen för ett genomförande.