Ditt System – när standard inte räcker till

Ju mer kritisk en affärsprocess är, ju viktigare är det att IT-stödet för en process är effektivt och täcker alla de krav som ställs.

Det är lätt att tro att det bara är stora företag som har råd och möjlighet att skapa skräddarsydda lösningar. Keylinx har en lång historia av att leverera specialdesignade lösningar som snabbt bidragit till besparingar och effektiviseringar.

Växande företag

En tydlig trend som vi identifierat är när företag växer ifrån Excel. En affärsprocess börjar sitt liv som ett Microsoft Excel-dokument, allt efter att processen växer och blir viktigare så blir hanteringen av dokumentet allt mer komplext. Keylinx har vid många tillfällen underlättat och bidragit till att effektivisera kritiska affärsprocesser hos våra kunder genom att bygga system för att ersätta Exceldokumentet.

Kostnadsfri uppskattning

Keylinx AB erbjuder alltid alla en kostnadsfri uppskattning. För att hjälpa våra kunder att fatta väl avvägda investeringsbeslut uppskattar vi, baserat på era krav, arbetsinsatsen för ett genomförande.